Besparen op je Bedrijfsverzekeringen en Zakelijke verzekeringen

  • Categorie: Geld besparen
  • 10 september 2020
  • Geschreven door: René Dekker
Zakelijke Verzekeringen voor Zzp’ers – Besparen op je Bedrijfsverzekeringen

Ten opzichte van werken in loondienst profiteer je als zelfstandig ondernemer van voordelen als flexibele werkuren en vrijheid in je werk. Echter heb je als zzp’er ook te maken met een aantal risico’s die je niet zou lopen als je in loondienst werkt.

Als je ondernemers vraagt waar ze ’s nachts nog wel eens wakker van liggen, dan is de ongerustheid over deze ondernemersrisico’s vaak onderdeel van het antwoord. Hoewel ondernemers doorgaans goed op de hoogte zijn van de risico’s waar zij mee te maken kunnen krijgen, blijkt een aanzienlijk gedeelte van de zzp’ers niet goed voorbereid te zijn op het dragen van de eventuele gevolgen van deze risico’s. Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht hoe je het verlies in inkomen gaat opvangen als je voor langere tijd ziek of arbeidsongeschikt wordt? Door zakelijke verzekeringen af te sluiten, kun je als zelfstandig ondernemer tegen specifieke risico’s zoals arbeidsongeschiktheid verzekeren. Welke risico’s je precies loopt is per ondernemer verschillend. Vaak kun je door een aantal verzekeringen af te sluiten de belangrijkste risico’s al verzekeren. Benieuwd welke zakelijke verzekeringen doorgaans worden afgesloten door collega-ondernemers en op welke manier je op de premiekosten van deze verzekeringen kunt besparen? In dit artikel beschrijven we de belangrijkste zakelijke verzekeringen voor zzp’ers voor je!

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Misschien wel één van de belangrijkste zakelijke verzekeringen voor zzp’ers is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel ‘AVB’ genoemd. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je als ondernemer verzekerd tegen materiële schade of letselschade bij de klant, waar jij aansprakelijk voor bent. Hoewel vaak wordt gedacht dat een particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook de schade vanuit een eenmanszaak vergoedt, is dit niet het geval. Op het moment dat je zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt bij een ander, dan kunnen de kosten waar je zelf volledig aansprakelijk voor wordt gehouden aardig in de papieren lopen. Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is als zzp’er niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Vaak vereisen opdrachtgevers of brancheorganisaties dat je als zelfstandig ondernemer tenminste een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

De hoogte van de premie van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de omzet van je onderneming, de branche waarin je actief bent en het bedrag waarvoor je jezelf wilt verzekeren. Bij het afsluiten van een AVB wordt er daarom altijd goed naar je persoonlijke situatie gekeken om tot een premie te komen. Er zijn verschillende manieren om op de premie van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te besparen. Bij het afsluiten van deze verzekering heb je vaak de keuze tussen een verzekerd bedrag van €1.250.000 of €2.500.000, waarbij de gemaakte keuze invloed heeft op de hoogte van de premie. Hoewel het risico natuurlijk per ondernemer verschilt, is een verzekerd bedrag van €1.250.000 voor de meeste zzp’ers ruim voldoende. Een andere manier om op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te besparen is door elk jaar een zo accuraat mogelijke omzet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Doordat de hoogte van je omzet een belangrijke factor is in het bepalen van de hoogte van de premie, zal de verzekering namelijk een stuk goedkoper worden als je omzet lager is geworden ten opzichte van voorgaande jaren.

Construction All Risk verzekering (CAR)

Ondernemers die werkzaam zijn in de bouw, bijvoorbeeld als klusser, aannemer of installateur, kiezen er vaak voor om aanvullend op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een zogenoemde ‘Construction All Risk verzekering’ (kort: CAR-verzekering) af te sluiten. Deze verzekeringsvorm is speciaal voor ondernemers in de bouw in het leven geroepen en dekt onder andere de schade aan bouwwerken, bouwmaterialen en hulpmaterialen. Daarnaast vergoedt deze verzekering ook de schade aan de eigendommen van de klant op het moment dat deze is ontstaan door de bouwwerkzaamheden die jouw bedrijf heeft uitgevoerd. Bij het afsluiten van een CAR-verzekering heb je de keuze tussen een doorlopende of tijdelijke verzekeringsvorm. Heb je eenmalig een bouwproject? Dan kun je ervoor kiezen om een tijdelijke CAR-verzekering af te sluiten. Hoewel deze kortlopende verzekering in vergelijking met de doorlopende variant duurder is, kun je deze aan het eind van het project zonder problemen direct opzeggen. Zeker als je meerdere projecten tegelijkertijd hebt lopen of verwacht in de aankomende tijd doorlopend bouwprojecten te hebben, kun je door te kiezen voor een doorlopende CAR-verzekering aanzienlijk besparen op de premiekosten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vaak worden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in één adem genoemd. Toch is het verschil tussen deze twee verzekeringen groot. Daar waar je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent verzekerd tegen letsel- of materiële schade die door jou je bedrijf of je producten veroorzaakt zijn bij een ander, ben je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor de schade als gevolg van door jou uitgegeven advies waarin je nalatig bent geweest of een vergissing hebt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een architect die als gevolg van een vergissing in het ontwerp aansprakelijk wordt gesteld voor de extra kosten van een verbouwing. Vooral in de adviserende dienstverlening is het heel gebruikelijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Vaak wordt deze verzekering als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als je werkzaam bent in de adviserende dienstverlening maar sporadisch op klantbezoek gaat of klanten ontvangt en geen producten verkoopt die letsel- of materiële schade kunnen veroorzaken, dan voldoet alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in sommige gevallen ook. Uiteindelijk blijft het een persoonlijke inschatting welke aansprakelijkheidsrisico’s je precies loopt en hoe je jezelf hier tegen wilt verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (ADV)

Als zelfstandig ondernemer haal je waarschijnlijk een groot gedeelte van je inkomsten uit de werkzaamheden die je zelf uitvoert. Daar waar je in loondienst gebruik kunt maken van allerlei regelingen op het moment dat je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, is er in principe geen vangnet voor zzp’ers. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (ADV) uit te sluiten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd tegen een verlies in inkomen als gevolg van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse inkomsten waar je jezelf voor wilt verzekeren. Doordat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering door ondernemers vaak als hoog wordt ervaren, wordt er ook steeds vaker gekeken voor goedkopere alternatieven als een collectief broodfonds of crowdsurance.

Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Hoewel je natuurlijk hoopt hier nooit mee te maken te krijgen, kun je als ondernemer in conflict raken met bijvoorbeeld een leverancier of klant. Op een dergelijk moment is het natuurlijk fijn om te kunnen rekenen op goede juridische hulp. Zonder verzekering kunnen deze juridische kosten, zoals de kosten voor een advocaat en proceskosten, aardig oplopen. Door een zakelijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, ben je in het geval van een zakelijk conflict verzekerd tegen deze kosten. Ondernemers denken vaak dat zij bij een zakelijk conflict ook gebruik te maken van een particuliere rechtsbijstandsverzekering. Helaas vallen zakelijke conflicten nooit onder de dekking van een particuliere rechtsbijstandsverzekering. De hoogte van de premie van een zakelijke rechtsbijstandsverzekering is onder andere afhankelijk van de branche waarin je actief bent, je omzet, het soort bedrijf en of je lid bent van een branche- of koepelorganisatie.

Je kunt op verschillende manieren besparen op je zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Steeds meer verzekeraars bieden zakelijke klanten namelijk de mogelijkheid om hun zakelijke rechtsbijstandsverzekering zelf samen te stellen aan de hand van losse modules. Op deze manier kun je aan de hand van de risico’s die je loopt zelf kiezen voor welke soort juridische hulp je verzekerd wilt zijn. Daarnaast krijg je als ondernemer soms korting als je zowel een zakelijke- en particuliere rechtsbijstandsverzekering bij één verzekeraar afsluit.

Zakelijke autoverzekering

In sommige gevallen is het als ondernemer (fiscaal) voordeliger om een auto op naam van je bedrijf aan te schaffen. Veel ondernemers vergeten in dit geval dat je een auto die op naam van je bedrijf staat ook zakelijk moet verzekeren. Een particuliere autoverzekering voldoet in dit geval dus niet. Staat de auto die je ook voor je bedrijf gebruikt op je eigen naam? In dat geval voldoet een particuliere autoverzekering vaak wel. Let er wel op dat veel autoverzekeringsmaatschappijen een limiet hanteren voor het aantal zakelijke kilometers met een privé auto. Op het moment dat je boven dit aantal zakelijke kilometers komt, is het verplicht om ook voor een auto op eigen naam een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Vaak kijkt een verzekeraar pas op het moment dat er schade moet worden uitgekeerd kritisch naar het zakelijke gebruik van de auto. Voorkom daarom discussies bij schade en bekijk vooraf goed de voorwaarden van je polis. Doordat een zakelijke autoverzekering doorgaans wat duurder is, is het aan te raden om de auto op eigen naam te zetten en particulier te verzekeren op het moment dat je de auto beperkt zakelijk gebruikt. Vaak kun je op deze manier aanzienlijk besparen op de premie.

Zakelijke inventarisverzekering

Als zzp’ers is het heel gebruikelijk om zakelijke inventaris in je particuliere woning te hebben staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inventaris in een kantoorruimte in je woning, die je speciaal hebt ingericht om klanten te ontvangen of de administratie te verwerken. De waarde van de zakelijke inventaris loopt doorgaans al snel hoog op, waardoor het financiële risico op schade ook hoger wordt. Of de zakelijke inventaris is meeverzekerd met je particuliere inboedelverzekering is afhankelijk van de voorwaarden van je verzekeringspolis, maar vaak is dit niet het geval.

Door aanvullend op je particuliere inboedelverzekering een zakelijke inventarisverzekering af te sluiten, is ook de inventaris van je bedrijf verzekerd tegen diefstal, brand en weersinvloeden. De hoogte van de premie is voornamelijk afhankelijk van de waarde van de zakelijke inventaris. Voordat je een zakelijke inventarisverzekering afsluit is het daarom belangrijk om voor jezelf een duidelijk onderscheid te maken tussen de particuliere inboedel en zakelijke inventaris en een realistische schatting te maken van de waarde.

Zakelijke voorraadverzekering

Heb je in je particuliere woning zakelijke voorraad opgeslagen, bijvoorbeeld omdat je een webshop hebt? Dan is deze voorraad in de meeste gevallen niet gratis meeverzekerd met een particuliere inboedelverzekering. Om de waarde van de voorraad te verzekeren kun je ervoor kiezen om een zakelijke voorraadverzekering af te sluiten. Zeker wanneer je de voorraad hebt opgeslagen in een ruimte die je hier speciaal voor hebt gehuurd of een bedrijfspand, valt de zakelijke voorraad nooit onder een particuliere inboedelverzekering. Doordat zakelijke voorraad niet als inventaris wordt gezien, is deze ook niet standaard meeverzekerd met een zakelijke inventarisverzekering. Vaak wordt een zakelijke voorraadverzekering daarom afgesloten als aanvulling op de inventarisverzekering. Heb je voornamelijk voorraad opgeslagen maar bijna geen zakelijke inventaris? In dat geval kun je ervoor kiezen om geen inventarisverzekering maar wel een voorraadverzekering af te sluiten.